DFDL103 Multimediální workshop I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
4/24/24. 1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
MgA. Tomáš Hubáček (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
Roberta Štěpánková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DFDZ103 Multimediální workshop I )
Multimediální tvorba 1 - zvuk, Multimediální tvorba 2 - projekce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem workshopu je uvést do praxe schopnosti získané v předmětech Multimediální tvorba - zvuk a Multimediální tvorba - projekce. Workshop probíhá ve spolupráci s jinou uměleckou školou a/nebo s renomovanými umělci se zaměřením na multimediální tvorbu (videoprojekce, multimediální kompozice, sounddesign) a interaktivitu. Cílem této interdisciplinární spolupráce je kromě inspirativního tvůrčího procesu jednak výměna zkušeností mezi studenty různých uměleckých škol a dospělými umělci, jednak navázání kontaktů napříč jednou generací mladých umělců.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- tvůrčím způsobem spolupracovat s multimediálními technology a umělci
- reagovat na okolnosti výrobního procesu
- kriticky reflektovat výsledné představení"
Osnova
  • Během workshopu studenti v malých týmech pod intenzivní pedagogickou/uměleckou supervizí vytvářejí krátké scénické představení využívající videoprojekci a zvuk v kombinaci s interaktivitou. Součástí jsou kolektivní konzultace a work-in-progress prezentace.
  • Workshop se koná v závěru semestru mimo školní prostory v lokalitě, která nabízí jednak ubytovací a stravovací zázemí, jednak kreativní potenciál pro site-specific tvorbu. Pobyt studentů mimo domovské město školy umožňuje intenzivnější práci, hlubší ponoření do tvůrčího procesu a užší provázání tvůrčího kolektivu. Při tvorbě jsou studenti vedeni ke snaze o organické propojení pohybové akce (jakožto hlavního zaměření studentů) s multimediální složkou v duchu práce s výrazovými prostředky. Důraz je kladen na rozvoj režijních dovedností (s přihlédnutím ke specifikům divadla jednoho herce), práci s temporytmem a dramaturgii výsledného díla.
  • Výstup je prezentován veřejnosti v závěru workshopu formou komponovaného večera složeného ze vzniklých krátkých scénických představení.
Literatura
  • KORNETOVÁ, Nela. Vizuální projekce jako prvek výstavby inscenace: Se zaměřením na práci Jana Langedijka, Chunky Move, skupiny TOW a projektu LOA. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2010. info
  • PEJCHA, Jiří a Jan ŠKUBAL. Zvuk v divadle: učební texty pro výuku předmětu Základy scénického zvuku. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně,, 2005. ISBN 80-86928-01-2. info
Výukové metody
Workshop s výstupem, týmová interdisciplinární tvorba s intenzivní supevizí a couchingem.
Metody hodnocení
Hodnotí se schopnost interdisciplinární tvůrčí spolupráce s multimediálními umělci, tvůrčí nasazení a schopnost reflexe výsledného výkonu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DFDL103