DFDL103 Multimediální workshop

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/0/1. 1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Hubáček (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DFDZ103 Multimediální workshop )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Workshop se koná v závěru semestru mimo školní prostory v lokalitě, která nabízí jednak ubytovací a stravovací zázemí, jednak kreativní potenciál pro site-specific tvorbu. Workshopy probíhají ve spolupráci s jinou uměleckou školou se zaměřením na právě probírané médium a/nebo s renomovanými umělci z příslušného uměleckého oboru. Cílem této interdisciplinární spolupráce je kromě inspirativního tvůrčího procesu jednak výměna zkušeností mezi studenty různých uměleckých škol a dospělými umělci, jednak navázání kontaktů napříč jednou generací mladých umělců. Důraz je kladen na výstup workshopu, který je prezentován veřejnosti (formou představení, animovaného filmu apod.) Smyslem workshopů je uvést veškeré nabyté schopnosti z oblasti multimedií do praxe, inspirovat studenty k interdisciplinární spolupráci v jejich budoucí tvorbě, zakusit tvůrčí proces od námětu po finální dílo a mj. tím studentům poskytnout materiál pro jejich vznikající tvůrčí portfolia.
Výukové metody
Pobyt studentů mimo domovské město školy umožňuje intenzivnější práci, hlubší ponoření do tvůrčího procesu a užší provázání tvůrčího kolektivu. Při tvorbě jsou studenti vedeni ke snaze o organické propojení pohybové akce (jakožto hlavního zaměření studentů) s multimediální složkou v duchu práce s výrazovými prostředky. Důraz je kladen na rozvoj režijních dovednosti (s přihlédnutím ke specifikům divadla jednoho herce), práci s temporytmem a základní diváckou srozumitelnost výsledného díla.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2017/DFDL103