DDVLX18 Divadelní projekt - krajina, místo, historie

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
40/0/0. 1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Matěj Růžička (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickým způsobem autorské divadelní tvorby, kdy téma a námět vytvářené inscenace vychází přímo z místa (obce, regionu), pro které je inscenace určena. Hledání tématu a námětu je založeno na studiu místních archívů, na rozhovorech s obyvateli, na hledání zpracování námětu v literatuře. V pravidelní výuce vznikán postupně za součinnosti celé skupiny předloha inscenace, která je následně v týdenní intenzivní dílně přímo v místě dokončena do finální podoby a předvedena místním obyvatelům. Studenti se tak seznamují s hraničním divadelním tvarem, pro který je někdy používán název divadlo v sociální akci.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu je autorská inscenace předvedená v místě, z kterého a pro které vznikla.
Osnova
  • 1. Hledání námětu a tématu pro autorské zpracování 2. Výzkum v místě - místní kroniky, archívy, dobové materiály 3. Tvorba scénáře 4. Intenzivní dílna - tvorba finální podoby inscenace a její předvedení v místě
Literatura
  • Dokumenty vypovídající o místě a vztahující se ke zvolenímu námětu
Výukové metody
výzkum v terénu - archívní materiály, rozhovory s obyvateli tvorba scénáře tvorba autorské inscenace
Metody hodnocení
Hodnocen je průběh tvorby a aktivní účast na ní Po předvedení inscenace se koná rozborový seminář a diskuse s diváky
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 1 týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.