DDVL419 Audiovizuální výchova

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Hlavicová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je určen studentům mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s Audiovizuální výchovou v teorii i praxi. V teoretické části výuky se dozví základy z historie kinematografie, zjistí, jak probíhá natáčení filmů, co je filmová řeč či jakým způsobem je možné přistupovat k výuce audiovizuální výchovy. V praktické části se naučí obsluhovat audiovizuální techniku a alespoň jeden střihačský program. Studenti absolvují vlastními audiovizuálními díly.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - rozlišit a popsat rozdíly mezi hraným/dokumentárním/animovaným filmem - bude se základně orientovat v dějinách filmu - analyzovat žánr, stavbu a způsob vyprávění libovolného filmu - dokáže alespoň na uživatelské úrovni ovládat videokameru, mikrofon, stativ a střihačský program - natočit AV záznam vlastního představení, projekci k vlastnímu představení či vytvořit jakékoli autorské audiovizuální dílo - záznam sestříhat a přidat k němu titulky - navrhnout využití AV výchovy ve své vlastní výuce
Osnova
  • TEORETICKÁ ČÁST: - základy kinematografie - filmová řeč - stavba příběhu - hraný/animovaný/dokumentární film - možné přístupy k výuce Audiovizuální výchovy PRAKTICKÁ ČÁST: - práce s videokamerou (fotoaparátem) - práce s mikrofonem - práce se střihačským programem - práce na vlastním AV projektu
Literatura
    doporučená literatura
  • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. info
  • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
  • Plažewski J. Filmová řeč, Orbis, Praha, 1967. info
  • Základy střihové skladby, Josef Valušiak, vydala Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta, katedra střihové sklady, 3. rozšířené vydání, Praha 2005. info
  • MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 80-00-01410-6. info
Výukové metody
Teoretická část - přednáška Praktická část - cvičení, projekt
Metody hodnocení
Analýza výsledků studenta na základě hodnocení soustavné činnosti a výsledného AV projektu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDVL419