DDVL115 Realizace festivalu Sítko

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
72/0/0. 9 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné ve stejném akademickém roce absolvovat též předmět DDVL114 Organizace festivalu Sítko.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Realizace festivalu Sítko je zrealizovat festival, který se celoročně připravuje v průběhu předmětu Organizace festivalu Sítko. Jde tak o prověření dostatečnosti všech příprav, předpokladů a domluv z průběhu akademického roku.
Výstupy z učení
Student si v rámci vlastního ročníku bude schopen najít své místo ve skupině, poznat sílu intenzivní práce-zážitku v podobě realizace divadelního festivalu.
Osnova
 • Časově dotovaných devět dní bude rozděleno na dvě části:
 • přípravný týden Sítka;
 • samotný průběh Sítka.
 • Přípravný týden slouží k finalizaci příprav všech organizačních skupin a jejich přidělených složek (především technika, scénografie, catering, uvádění apod.).
 • Samotný průběh Sítka samozřejmě také předpokládá plné využití všech studentů organizujícího ročníku pro hladký chod festivalových dní.
 • Je tedy zřejmé, že v průběhu daných devíti dnů je nutná stoprocentní účast všech studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • Dokumentace minulých ročníků festivalu Sítko počínaje rokem 2003
  doporučená literatura
 • CIKÁNEK, M. Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Divadelní ústav, 2009. 86 s. ISBN 978-80-7008-231-7. info
 • ČERNÝ, V. Řeč těla. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 254 s. ISBN 978-80-251-1658-6. info
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X. info
 • DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. 312 s. ISBN 80-86102-49-1. info
 • KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. 1. vydání. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2. info
 • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : Po stopáchlidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vydání. Praha : 65.pole, 2009. 270 s. ISBN 978-80-903944-3-8. info
Výukové metody
Intenzivní práce na realizaci festivalu (projekt): 9 dní
Metody hodnocení
Zápočet na základě 100% docházky a aktivního zapojení se do realizace festivalu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 9 dní.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.