DDML214 Výzkumné metody

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Monika Šimková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 14:30–16:00 106
Předpoklady
Absolvování předmětu Člověk ve společnosti (DDMZ210) v zimním semestru příslušného akdemického roku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je studentům zprostředkovat základní informace o metodách a technikách sociologického výzkumu.
Důraz je kladen na osvojení pravidel koncipování výzkumného projektu a základní vymezení a typologii výzkumných metod. Studenti se seznámí s příklady nejvýznamnějších sociologických výzkumů a budou instruování a vedeni při přípravě vlastního výzkumného projektu.
Cílem je studenty provést procesem plánování výzkumu od výběru výzkumného tématu, přes konstrukci výzkumných otázek, výběr výzkumného vzorku až po interpretaci dat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- ovládat základní znalosti potřebné pro realizaci vlastního výzkumu;
- dokáže správně interpretovat a využívat sociologická data;
- bude schopen poučeně pracovat s veřejně dostupnými zdroji sociologických dat.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky sociologického výzkumu Co zkoumat? Jak to dělat? A k čemu to všechno bude?
 • 2. Jak to všechno začalo? Rozvoj empirické sociologie a slavné sociologické výzkumy
 • 3. Základní vymezení výzkumných metod a technik
 • 4. Kvantitativní metody a výzkumný proces
 • 5. Kde se berou sociologická data – praktická ukázka činnosti sociologické agentury
 • 6. Návrh vlastního výzkumu krok za krokem - Vymezení tématu, výběr metody
 • 7. Konstrukce dotazníku
 • 8. Zásady zpracování dat v kvantitativních výzkumech
 • 9. Prezentace výzkumných plánů
 • 10. Pilotní testování sestavených dotazníků
 • 11. Sběr, analýza a interpretace dat
 • 12. Tvorba výzkumné zprávy, prezentace výsledků vlastních šetření a oponentura
Literatura
  povinná literatura
 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. info
  doporučená literatura
 • Punch, Keith P. Základy kvantitativního šetření. Praktická příručka pro studenty. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9
 • Punch, Keith P. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0980-5
  neurčeno
 • LYONS, Pat a Rita KINDLEROVÁ. 47 odstínů české společnosti. první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 369 s. ISBN 978-80-7330-280-1. info
 • JEŘÁBEK, Hynek. Slavné sociologické výzkumy (1899-1949). 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014. 395 s. 6. ISBN 978-80-7419-165-7. info
Výukové metody
Předmět bude probíhat ve formě kombinace přednášky a semináře (1 + 1 hodina).
Práce studentů bude zaměřena na realizaci samostatného výzkumného projektu včetně vypracování závěrečné zprávy a prezentace výsledků.
Metody hodnocení
Samostatná realizace závěrečného výzkumného projektu
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDML214