DDML214 Výzkumné metody

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/1/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Monika Šimková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–16:00 106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními metodami sociálněvědného výzkumu. Pozornost bude zaměřena na nejdůležitější zásady sociálněvědného výzkumu, nejvýznamnější výzkumné metody a techniky i konkrétní příklady využití příslušných metod v praxi. Studující by měli pochopit smysl a logiku užití daných výzkumných metod a osvojit si základní kompetence potenciálních producentů a/nebo příjemců dat a analytických výstupů vzešlých ze sociálněvědných výzkumů.
Osnova
 • 1. Návrh a příprava výzkumu
 • 2. Typy a metody výzkumu
 • 3. Logika výzkumu a výzkumný design
 • 4. Výběrové šetření
 • 5. Výzkum veřejného mínění
 • 6. Rozhovor a skupinová diskuse
 • 7. Etnografický výzkum a zúčastněné pozorování
 • 8. Analýza médií a dokumentů
 • 9. Případová studie
 • 10. Evaluační výzkum
 • 11. Sekundární analýza dat
 • 12. Tvorba výzkumné zprávy
Literatura
 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. info
 • Punch, Keith P. Základy kvantitativního šetření. Praktická příručka pro studenty. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9
 • Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. info
 • Trampota, T., Vojtěchovská M.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4
 • Punch, Keith P. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0980-5
Výukové metody
Předmět bude probíhat ve formě kombinace přednášky a semináře (1 + 1 hodina). Základem výuky bude samostatná práce se zadanou povinnou literaturou k četbě a skupinová práce na hodině.
Metody hodnocení
Průběžné písemné testy ze zadané povinné četby, závěrečný skupinový projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.