DDAL410 Verš v dramatu

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr.art. Jozef Gombár (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:15–17:45 407
Předpoklady
Absolvování bakalářského stupně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Verš dramatu je určen studentům činoherní režie a dramaturgie. Jde o seminář, jehož obsahem není především teorie verše, nýbrž praktické seznamování se s procesem probíhajícím při herecké interpretaci dramatického verše. Cílem výuky je, aby studenti dramaturgie a především režie (ti, pro něž „materiálem tvorby je hercův výkon“) učinili vlastní tzv. „vnitřně hmatovou zkušenost“ s interpretací veršovaného dramatického textu a získali tak hlubší porozumění pro verš dramatu i proces herecké tvorby.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu chápe principy práce s hercem při studiu textu - verše v dramatu. Je schopen předehrávat v hrubých rysech svou představu založenou na porozumění prozodické i sémantické stavby verše.
Osnova
 • 1.Nezbytné praktické minimum z teorie literatury: rozdíl mezi prózou a poezií.2. Sémantická a prozodická rovina textu. 3. Verš obecně: rytmus, rým, strofa, básnické figury, tropy. Prozodické systémy.4. Sylabotónická prozodie: stopa (trochej, jamb, daktyl), metrum, diereze, cezura, spád verše, dvojdílnost verše, přesah.5. Poměr významové intonace ke stránce prozodické. Důležitost členění a nejčastější chyby. 6.Verš dramatu. Čtyři typy: blankvers, verš španělského dramatu, alexandrin, volný verš. 7.Praktická cvičení s vybranými texty: Shakespeare – Macbeth, Zkrocení zlé ženy Calderón – Život je sen Corneille – Cid Rostand – Cyrano z Bergeracu Claudel – Zvěstování Marii, Saténový střevíček Bernhardt – Minetti 8.Role empatie a představivosti v hereckém projevu při interpretaci verše. Nutnost detailního rozčlenění textu a uvědomění si jeho obsahové i formální stránky. 9.Psychofyzické osvojení všech předpokladů jeho nového vzniku.
Literatura
  povinná literatura
 • Hrabák, J." Úvod do reorie verše. Praha 1986.
  doporučená literatura
 • Lukavský R. : Sláva slova. Praha 2012.
 • Lukavský, R. : Živé slovo. Praha 2004
 • Mikeš, V.: O duchu alexandrinu. Program k inscenaci Cyrano z Bergeracu. Národní divadlo Praha 2002.
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Průběžné sledování výkonu studenta během výuky v semestru. Závěrečný rozhovor sloužící k posouzení získaných kompetencí.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDAL410