DAALY07 Školní časopis

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Němec (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Němec
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Žádné vstupní požadavky nejsou stanoveny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Příprava školního časopisu
Výstupy z učení
Studenti se naučí připravovat tištěné a online médium, redakčně pracovat s texty, vnímat propojení textové, grafické a výtvarné složky časopisu. Proniknou také do organizační stránky vydávaní časopisu, včetně technologických a distribučních záležitostí.
Osnova
  • Seminář je zaměřen prakticky, jeho cílem je získání konkrétních redakčních kompetencí. Budeme hovořit o zásadách komunikace s externími autory, redakčním zpracování jejich textů, komunikaci se sazečem, grafikem a případně dalšími profesemi. Částečně pronikneme také do technologické stránky věci, jako jsou druhy papírů nebo tiskárenské procesy. V případě online verze k tomu přibude práce s audio a video složkou a sociálními sítěmi.
Výukové metody
práce s textem, A/V, projektová výuka
Metody hodnocení
hodnocení skupinového projektu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DAALY07