DAALX55 Základy práce s médii a na PC

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAALX55/CR: Pá 8:30–10:00 304, A. Záboj
DAALX55/DD: Pá 8:30–10:00 304, A. Záboj
DAALX55/DP: Út 12:00–12:45 304, Út 12:45–13:30 304, A. Záboj
DAALX55/JT: Út 12:00–13:30 304, A. Záboj
DAALX55/SC: St 10:15–11:00 304, St 11:00–11:45 304, A. Záboj
DAALX55/VDN: Po 16:15–17:00 304, Po 17:00–17:45 304, T. Gruna, A. Záboj
Předpoklady
Student dokončil předmět Základy práce na PC a s médii./z/
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je základní pochopení výhod zpracovávání dat do tabulkového editoru.
Cílem předmětu je pochopení důležitosti v sdílení a estetické (účelná) prezentace dat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • vkládat data do tabulkovém editoru
 • aktivně aplikovat základní funkce
 • generovat graf
 • vytvářet různé typy prezentací v různém softwaru, jak on-line tak off-line
 • aktivně sdílet data
 • Osnova
  • styly znaku, buňky, sloupce a tabulky
  • základní funkce tab. editoru
  • graf
  • porovnávání on-line editoru a off-line editoru (LibreOffice X Google Sheets)
  • tvorba prezentace: ■ LibreOffice Impress ■ Prezi, ■ PowToon ■ Prezentace Google
  • sdílení prezentace
  Literatura
   povinná literatura
  • Spitzer, Manfred, 2012. Digitální demence. Host 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
   neurčeno
  • HBR Guide to Persuasive Presentations, Nancy Duarte, ISBN-13: 978-1511366977
  • Otevřené informační zdroje.

   Uživatelské příručky k jednotlivým aplikacím.

  Výukové metody
  Cvičení,
  diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů, komplexní syntéza znalostí i dovedností.
  Metody hodnocení
  písemný test,
  soustavné sledování výkonu studentů,
  analýza výsledků činnosti studenta,
  projekt, profesní výkon,
  aktivní účast ve výuce,
  kolokvium.
  Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DAALX55