DAALX19 Filozofie

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–12:45 106, St 12:45–13:30 106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studující s klíčovými postavami dějin filozofie umění a jejich koncepty, a to od starověké filozofie (Platón, Aristotelés) až po moderní dobu (fenomenologie, dekonstrukce). Důraz je kladen na důkladné porozumění východisek těchto konceptů, jejich kritické srovnání a možnosti aplikace do umělecké tvorby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit východiska vybraných konceptů z dějin filozofie umění
- samostatně diskutovat na klíčová ontologická, epistemologická a etická témata související s uměním
- orientovat se ve filozofickém textu a v dějinách filozofie umění
Osnova
 • Letní semestr: 1. Ke kritice metafyziky (úvod) 2. Nietzsche – kritika metafyziky 3. Nietzsche – teorie věčného návratu 4. Nietzsche – filozofie umění 5. Test, úvod do fenomenologie 6. Klíčové pojmy fenomenologie (Husserl, Patočka) 7. Heidegger – ontologie 8. Heidegger – filozofie umění 9. Derrida – teorie dekonstrukce I 10. Derrida – teorie dekonstrukce II 11. Gender, diskurz, ideologie – umění a společnost I 12. Gender, diskurz, ideologie – umění a společnost II
Literatura
  povinná literatura
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Oikoymenh, 2014. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Praha: Oikoymenh, 2015.
 • PLATÓN. Ústava. Praha: Svoboda - Libertas, 1993. ISBN 80-205-0347-1.
  doporučená literatura
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010.
 • BLECHA, Ivan a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Fin, 1995.
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie Praha: Karmelitánské nakl., 2007.
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuze, samostatná četba.
Metody hodnocení
Průběžný a závěrečný test, samostatná četba.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DAALX19