DVDL212 Znakový jazyk

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/4/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (přednášející)
MgA. Robert Milič (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 18:00–20:15 201, Út 17:00–19:15 201
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu DVDZ212 Znakový jazyk II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalování kompetencí v českém znakovém jazyce a rozvíjení komunikace mezi slyšícími a neslyšícími. Studenti rozšíří své dosavadní znalosti o českém znakovém jazyce o další specifika, která jsou spojená s realizací znakového jazyka v trojrozměrném prostoru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s kategoriemi sloves v ČZJ a aplikovat je na svůj projev v ČZJ;
¨ - kategorizovat jednotlivé znaky ČZJ;
- vysvětlit gramatické kategorie čísla a času;
- souvislého projevu v ČZJ;
Osnova
 • Teoretická témata:
 • kategorie sloves
 • vyjadřování času
 • vyjadřování mnohosti
 • klasifikátory
 • typy znaků
 • Praktická témata:
 • zvířata
 • sport
 • popis lidské postavy
 • vyprávění příběhu
 • klasifikátory
 • slovesa
Literatura
  povinná literatura
 • Macurová, Alena, Poznáváme český znakový jazyk. Vyjadřování mnohosti. Speciální pedagogika, 2005.
 • MACUROVÁ, Alena, NOVÁKOVÁ, Radka, et al. Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk [CD-ROM] Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav české literatury a teorie komunikace, 2011.
 • MOTEJZÍKOVÁ, Jitka: Poznáváme český znakový jazyk V. – specifické znaky. Ruce.cz. [Online]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/189-poznavame-cesky-znakovy-jazyk-v-specificke-znaky>.
 • Macurová, Alena, Vysuček, Petr, Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 2005, roč. 15, č. 4, s. 262-275.
  neurčeno
 • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, III. díl, FRPSP 2006. info
 • Hrubý,J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1.díl. info
 • Kuchařová, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2005. info
 • NOVÁKOVÁ, Radka, TIKOVSKÁ, Lenka. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce [DVD] Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkoušení ve znakovém jazyce
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DVDL212