DVDL212 Znakový jazyk

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (přednášející)
MgA. Robert Milič (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 18:00–20:15 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ212 Znakový jazyk )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání co nejvyšší kompetence v českém znakovém jazyce a rozvíjení interkulturní komunikace mezi slyšící a neslyšící menšinou. Dílčím cílem je získání poznatků o kultuře Neslyšících. ČZJ –charakteristika znakového jazyka - rozdíl mezi znakového jazyka a mluveného jazka  historie ZJ  historie ČZJ  struktura a fungování ČZJ  předsudky o ZJ  překladové cvičení (z psané češtiny do ČZJ) Kultura Neslyšících - identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny - kultura, tradice a zvyky Neslyšících. - zákon o komunikační systémy - tlumočení českého znakového jazyka a jejich etický kodex - vzdělání pro SP - osobnosti Neslyšících - diskuse
Osnova
  • ČZJ –charakteristika znakového jazyka - rozdíl mezi znakového jazyka a mluveného jazka  historie ZJ  historie ČZJ  struktura a fungování ČZJ  předsudky o ZJ  překladové cvičení (z psané češtiny do ČZJ) Kultura Neslyšících - identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny - kultura, tradice a zvyky Neslyšících. - zákon o komunikační systémy - tlumočení českého znakového jazyka a jejich etický kodex - vzdělání pro SP - osobnosti Neslyšících - diskuse
Literatura
  • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, III. díl, FRPSP 2006. info
  • Hrubý,J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1.díl. info
  • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemné zkoušení studentů, soustavné sledování výkonu studentů
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2020, léto 2022.