DSDLY02 Proseminář k diplomové práci

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Mgr. Jitka Ciampi Matulová (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:00–12:00 0.01
Předpoklady
Nejsou definovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na psaní magisterské diplomové práce v následujícím ročníku. Kurz je úzce propojen s kriticky orientovaným kurzem "Reflexe současné scénografie", kde studenti získávají vhled do problematiky současného divadla a alternativních produkcí. Cílem Prosemináře je poskytnout studentům prostor naplnit témata a otázky vyplývající ze zmíněného kurzu a poskytnout jim zázemí informací a zkušeností, na jehož základě se v následujícím ročníku rozhodnou, budou-li v rámci diplomové práce směřovat k teoretické reflexi nebo spíše k "výzkumu uměním".
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu:
- schopen kriticky myslet a diskutovat o současném divadle
- schopen formulovat své názory v písemné podobě
- bude umět aplikovat své znalosti o současném divadelním i performativním umění na vlastní výzkum
- bude poučen o metodách heuristiky
- bude umět pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny
Osnova
 • 1.- 2. opera, režisérská interpretace opery - analýza zhlédnutého představení
 • 3. - 4. činohra - tradiční činohra x činohra v době postdramatického divadla - analýza zhlédnutého představení
 • 5. - 6. klasický balet dnes, specifika výtvarné složky - analýza zhlédnutého představení
 • 7. - 8. problematika současného tance - analýza zhlédnutého představení 9. - 10. využití nových médií v současném divadle - analýza zhlédnutého představení
 • 11. - 12. autorské projekty na pomezí více druhů umění (spojení tance, výtvarného umění, autorské hudby, ad.) - analýza zhlédnutého představení
 • 13. - 14. závěrečné diskuze, prezentace vlastních textů
Literatura
 • BAUGH, Christopher. Theatre, Performance and Technology : The Development of Scenography in the Twentieth Century. New York : Palgrave Macmillan, 2005. 251 s. ISBN 978-1-4039-1697-6. info
 • BRECHT, S.: The Theatre of Visions: Robert Wilson. London: Methuen Drama, 1994. info
 • RODOSTHENOUS, G. (ed.) Theatre as Voyeurism: The Pleasures of Watching. Palgrave Macmillan, 2015. ISBN-10: 1137478802.
 • HUNDHAUSEN, Adrian a Karel PALA. Current Issues in Performance Analysis : proceedings of the international theatrological conference (Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno, 21-22 November 2014). 1st edition. 2014. 150 s. ISBN 978-80-7460-111-8. info
 • ŽIŽKA, Tomáš a SCHMELZOVÁ RADOSLAVA. Art of place: creation from space : the study and practice of site specific performance in the Czech Republic. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-298-5. URL info
 • PEARSON, Mike. Site-specific performance. : Palgrave, 2010. ISBN 978-0-230-57671-1. info
Výukové metody
přednáška kombinovaná se seminářem, shlédnutí videozáznamů nebo živých představení a následné diskuze a písemné reflexe studentů, heuristické a kritické metody
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je minimálně 80% docházka, aktivní účast na seminárních diskuzích, odevzdání písemných úkolů i závěrečné práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz je obsahově propojen s kurzem DSDLY03 Reflexe současné scénografie Seminář - světlo,hudba,tělo,pohyb,prostor.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DSDLY02