DSCL403 Technologie projektu I

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jaroslav Peterka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 9:30–11:00 MD1
Předpoklady
Absolventský bakalářský projekt,absolvování Technologie projektu v bakalářském studiu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Při tvorbě scénografických projektů se student učí vyhledávat nejvhodnější formy scénických a výrobních technologií, využitelných pro koncepci projektu. Pedagog studenta vede také k úvahám o ekonomicko-organizačních důsledcích vytvořené koncepce. S každým studentem samostatně pravidelně diskutuje pedagog koncepci projektu ve všech stupních tvůrčího vývoje od počátečních úvah až k definitivnímu řešení. Pod dohledem zpracovává student veškerou technickou, technologickou, materiálovou a výrobní dokumentaci, která je součástí realizace projektu v divadelním nebo alternativním prostoru. Na základě diskuze nad projektem si student trénuje způsobilost uvažovat v rámci konkrétního divadelního prostoru a jeho provozu o svém scénografickém konceptu z hlediska výrobně - ekonomického. Osvojí si schopnost aplikace technologií, nových médií do své koncepce, schopnost pracovat s rozpočtem, časovým plánem a schopnost realizace a spolupráce se všemi složkami ve výrobním procesu.
Výstupy z učení
Student bude schopen: Osvojit si schopnost aplikace technologií, nových médií do své koncepce, schopnost pracovat s rozpočtem, časovým plánem a schopnost realizace a spolupráce se všemi složkami ve výrobním procesu. Dovednosti: Dokáže prakticky a v procesu vypracovat podklady pro uskutečnění fyzické stránky inscenace Kompetence: Zná souvislosti tvorby a realizace, chápe možnosti improvizace v rámci výroby a redukce a změn tvorby.
Osnova
 • Interpretace: vlastní umělecký koncept
 • Vizuální podoba projektu
 • Story board a projektové dokumentace
 • Podklady pro výrobu, materiály, technologie a tvorba rozpočtu
 • Kompletace projektu
 • Explikační porada
 • Zajištění změn a připomínek z explikační porady
 • Předávací porada
 • Realizace
 • Premiéra a hodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • J.Kolegar, JAMU - Historie scénických technologií
  neurčeno
 • Kouřil, Miroslav: Teorie scénických uměni. Program inscenace - režie - herecké uměni - scénická poetika. Praha 1979. info
 • PRAŽÁK, Albert. Interpretace scénografického prostoru. Praha: ISV, 2003. info
 • Happy Materials. MATERIOLOGY. Praha:Materio, 2012,2013, 2014 (ISBN 9788026005384)
 • Hnízdil, Vladimír. Historický vývoj scénického prostoru, Praha, VOŠUP – SUPŠ, 2004
 • Firemní katalogy a vzorníky napříč průmyslovým spektrem
Výukové metody
projektová výuka, projekt
Metody hodnocení
účast na semináři aplikace získaných informací do projektů profesní výkon
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.