DSCL308 Dějiny architektury II

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. arch. Josef Hrabec (přednášející)
Garance
doc. Ing. arch. Josef Hrabec
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 12:30–14:00 0.01
Předpoklady
Absolvování předmětů DSCZ,L 208, DSCZ 308
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na architekturu 20. a počátku 21. století. Studenti jsou seznámeni se souvislostmi mezi společensko-politickou orientací zemí, jejich materiálně technickou základnou a podobou architektury, která je jimi zásadně ovlivňována. Hovoří se o idejích a programech architektonických skupin i jednotlivců a o výsledcích jejich úsilí. Na řadě příkladů je soudobá architektura předvedena jako množství architektonických směrů, proudů i módních trendů dokladujících rozpad jednotné teorie architektury. Zmíněny jsou také snahy architektů o jistou predikci dalšího vývoje architektury (a společnosti) v blízké budoucnosti.
Výstupy z učení
Porozumění architektuře 20. a počátku 21. století. Pochopení souvislostí mezi společensko-politickou orientací zemí, jejich materiálně technickou základnou a podobou architektury, která je jimi zásadně ovlivňována. Aplikace poznaného do vlastních uměleckých projektů.
Osnova
  • 1. Moderní architektura 1 2. Moderní architektura 2 3. Meziválečná architektura 1 4. Meziválečná architektura 2 5. Postmoderna 1 6. Postmoderna 2 7. Organická architektura 1 8. Organická architektura 2 9. Hi tech architektura 1 10. Hi tech architektura 2 11. Udržitelná architektura 12. Architektura budoucnosti 13. Biofilie a architektura
Literatura
    doporučená literatura
  • Svědectví dob. Praha 1988. info
  • Dějiny architektury. Praha 1993. info
  • Publikace o světové architektuře. Taschen. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného testu. Podmínkou splnění předmětu je rovněž minimálně 80% účast na přednáškách.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.