DSCL204 Modelování II

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
David Baránek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:30–16:00 0.01
Předpoklady
základní znalost a zkušenost s prací s materiálem, manuální zručnost, prostorové cítění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se vytvořit kopii prostorových objemů předmětů, správně vnímat a přenášet jejich proporce. Student získá praktické dovednosti .- seznámí se s odléváním do sádry a lukoprenu. Získá zkušenosti s prací s různými materiály při tvorbě tvorba prostorových objektů podle vlastního návrhu.
Výstupy z učení
Student získá -schopnost převádět viděné do materiálu -získá znalosti různých materiálů vhodných pro výrobů 3D objektů -naučí se používat a zpracovávat různé materiály -zvýší si svou řemeslnou zručnost a prohloubí cit pro materiál
Osnova
  • 1. Práce na projektu Volná socha na dané téma z libovolného materiálu 2. konzultace námětu, první studie a výběr materiálu 3.-5. modelování či jiný druh práce na daném námětu 6. odlévání 7. -12. hlava dle živého modelu - modelování 13. odlévání
Literatura
    doporučená literatura
  • Jan Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky. info
  • Dějiny sochařství. info
    neurčeno
  • HILDRE, Berit: Modelování – hlava a výrazy tváře, Brno, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1325-6
  • WEISS, Gustav: Keramika - umění z hlíny, Grada, 2007, ISBN 8024719542
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdané práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.