DRTLX11 Literárně kritický seminář

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Němec (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 413
Předpoklady
Žádní vstupní požadavky nejsou stanoveny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
naučit se číst esejistické kriticky, napsat kritickou esej na zvolené téma, vyzkoušet si různé druhy kreativního psaní
Výstupy z učení
Student je po absolvování schopen číst kriticky esejistické a prozaické texty, dovede o nich diskutovat s ostatními, dokáže analyzovat různé vyprávěcí techniky a vyzkouší si různé přístupy k psaní a přemýšlení o literatuře. Student dovede napsat kritickou esej na zvolené téma, vyzkoušet si různé druhy kreativního psaní.
Osnova
  • Postmoderní společnost je společnost individualizovaná. Je ale hlavní náplní většinové společnosti opravdu jen „spěchat a nakupovat“? Kdo je její hlavní postavou potýkající se sebedefinicí a sebeprosazením v pracovním životě, s tekutými pouty a sebeadorací v životě soukromém? Hledá svou identitu, smysl a cíl života. Čeho se zachytit? A jak se vyrovnat s historickým a odkazem předchozích staletí? Cílem našeho kritického semináře bude zaměřit na vybrané krátké esejistické texty a vnímat je prismatem právě člověka žijícího v tekuté postmoderní době: společnost, kultura, umění, mezilidské vztahy, lidská pouta, hodnoty, identita. (M. Montaigne, J.-P. Sartre, W. Benjamin, R. Barthes, T. W. Adorno, H. Arendt, A. Camus, P. Šafařík, Z. Bauman, V. Havel, J. Saramago, M. Houellebecq ad.) Součástí předmětu bude i kreativní psaní, kde budou zadávány úkoly sloužící k ozkoušení různých druhů psaní a práce s pocitem, slovem, příběhem.
Výukové metody
metody tvůrčího psaní, esejistické úkoly, seminář
Metody hodnocení
závěrečná esej
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DRTLX11