DMCL307 Herectví na mikrofon

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Bumbálek (přednášející)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
Mgr. Lukáš Kopecký (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Uchazeč by měl mít za sebou základy techniky mluvy a interpretace textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Postupné seznamování s mikrofonem a jeho možnostmi z hlediska herecké interpretace různých textových žánrů, s přihlédnutím na práci s dechem,artikulaci a hlasové rejstříky.
Výstupy z učení
Schopnost realizovat text v souvislosti s daným žánrem.
Osnova
  • Komentáře - textové útvary různé délky, které se používají v rozhlase, v televizi a na internetu při načítání rozmanitých druhů oznámení a odborných textů Audioknihy - rozsahově delší prozaické útvary Poezie Rozhlasové dialogy - tvorba rozhlasových dramatických textů pod vedením zkušeného režiséra
Literatura
    doporučená literatura
  • Olga Walló: Herec v dabingu, Jiří Josek: Na cestě k Shakespearovi, Jiří Levý: Umění překladu, Kateřina Vlasáková: Specifika filmového překladu, P.Eisner: Chrám i tvrz. info
  • Sylva Talpová: Kapitoly o dabingu
Výukové metody
Přednáška, přípravná fáze (rozbor textu), audiozáznam, konzultace na základě nahrávky
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2021.