DMCL109 Jazz dance

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 12:00–13:30 SAL, Fri 12:00–13:30 SAL
Prerequisites (in Czech)
Znalost taneční terminologie používané v jazzovém tanci, dobrá fyzická připravenost, znalosti z oblasti historie jazzového tance, základní znalosti některých stylů v oblasti jazzového tance.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Technika jazzového tance I je doplnit strukturou tréninku jazzového tance o další cvičení, zaměřená opět na koordinaci, základní izolační cvičení, rytmická cvičení, dále základy rotace a skoků. Cvičná variace bude mírně složitější s přesahem do interpretace nálady, atmosféry. Studenti si na základě zkušeností z předchozího semestru více uvědomují, že v tomto typu tréninku jsou to oni, kdo určuje jeho atmosféru, dynamiku i obtížnost. Měli by být samostatnější ve zpracovávání zadaných úkolů, více chápou smysl jednotlivých cvičení a to nejen způsob jejich provedení, ale hlavně důvody jejich zařazení do tréninkové struktury.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen technicky interpretovat mírně složitější variaci; variace již bude plněna základními emocemi; zvládá mírně komplikovaná polycentrická a polyrytmická cvičení; je schopen rozlišit a použít základní preparace na rotace a směry točení; orientuje se v základních skocích; chápe způsoby i důvody provádění jednotlivých cvičení a dokáže pokládat přesněji směřované korektivní otázky
Syllabus (in Czech)
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení
  • Praparace a rotace
  • Skoky
  • Variace
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DMCL109