DMCL109 Jazz dance

Faculty of Theatre
Summer 2016
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Ing. David Strnad (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 10:15–11:45 SAL, Tue 14:30–16:00 SAL, Wed 10:15–11:45 SAL, Wed 14:30–16:00 SAL, except Tue 12. 4. to Sat 16. 4.
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMCZ109 Jazz dance )
Znalost taneční terminologie, fyzická připravenost, elasticita, teoretické znalosti základních technik moderního tance.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zlepšení koordinace, tanečnosti, práce s emocemi. Prostřednictvím krátkých variací pracovat na zlepšování pohybové paměti, práce s prostorem, hudbou, fantazií. Pomocí základů improvizace rozvíjet kreativitu a samostatnost.
Syllabus (in Czech)
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení
  • Rotace
  • Skoky
  • Variace
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DMCL109