DHBL301 Herectví III – činohra

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/6/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Andrea Buršová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–19:30 302
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Opakováním hereckých cvičení a etud upevnit, prohloubit a dále rozvíjet schopnosti a dovednosti nabyté v uplynulých čtyřech semestrech základní herecké formace.
V těchto hodinách s malou časovou dotací nabídnout pedagogickou podporu a profesionální konzultaci studentům herectví, kteří ve 3. ročníku studia především účinkují v původních projektech studentů dramaturgie a režie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat a dále rozvíjet své herecké schopnosti a dovednosti při práci na konkrétním divadelním projektu
- navázat tvůrčí dialog s inscenátory, jejichž primárním úkolem už není formace herce, ale začlenění tvůrčího a interpretačního potenciálu studenta do svého projektu
Osnova
  • Pedagog přináší nejen nová cvičení, ale mohou se opakovat i úspěšná cvičení a zadání etud z předchozích semestrů.
  • Obsah hodin flexibilně reaguje na konkrétní témata a případné problémy, na které studenti herectví narážejí při spolupráci se studenty dramaturgie a režie.
Výukové metody
cvičení, konzultace
Metody hodnocení
soustavné sledování výkonů studenta a analýza výsledků činnosti studenta
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2021.