DHBL301 Herecká tvorba

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Nika Brettschneiderová (přednášející)
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
Garance
prof. MgA. Nika Brettschneiderová
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–17:45 302, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DHBZ301 Herecká tvorba )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
I. ročník je věnován především různým improvizačním cvičením, jejichž cílem je uvolnění toku fantazie, rozvíjení partnerského a situačního cítění a nabývání prvních zkušeností s používáním hereckých výrazových prostředků. Další fáze je věnována herecké fixaci a opakovatelnosti improvizovaných scén, od spontánnosti se přechází k přesnější struktuře a scénickému tvaru. II. ročník je zaměřen na práci s literárními předlohami (dramatický text). Středem pozornosti se stává maximální konkrétnost jevištní akce a odvážnost hereckého výrazu. Zatímco v I. ročníku se studenti snaží improvizací v zadaných okolnostech přesáhnout své úzké privátní Já, ve II. ročníku se pokoušíme dotknout tajemství herecké proměny v okolnostech zadaných autorem textu. III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí překážet imaginaci, ale naopak ji musí pomáhat vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě realizace kreativních scénických projektů ve spolupráci se studenty režie a dramaturgie se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky. V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) ve prospěch potřeb konkrétní inscenace a poznávat tím tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku studenti účinkují ve 3 až 5 inscenacích ve fakultním divadelním Studiu Marta.
Osnova
  • III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí překážet imaginaci, ale naopak ji musí pomáhat vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě realizace kreativních scénických projektů ve spolupráci se studenty režie a dramaturgie se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky. V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) ve prospěch potřeb konkrétní inscenace a poznávat tím tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku studenti účinkují ve 3 až 5 inscenacích ve fakultním divadelním Studiu Marta.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
analýza výsledků činnosti studenta
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021.