DDVL210 Pohybové divadlo II

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Jakub Cír (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:30–16:00 4, St 16:15–17:45 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Predmet má za cieľ ukázať študentom možnosti rozvoja pohybových zručností. Predmet je dvojsemestrálny. V letnom semestri sa študenti pokúsia vytvoriť krátke nonverbálne vystúpenie na festival Sítko 2015.
Osnova
  • Vyučovanie sa bude skladať prevažne z fyzických cvičení a neskôr improvizácií. Taktiež budú určité hodiny venované práci a orientácii v priestore, kontaktným improvizáciám, jóge či strečingu.
    Související literatura bude doporučena pedagogem v průběhu roku na základě konkrétní práce studentů.
Výukové metody
Formy výuky: cvičenia, projekt. Metódy výuky: samostatná práca študentov, improvizácia, práca s textom i hudbou.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - sledování výkonu studentů, klauzury. Zápočet na základe dochádzky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.