DAALX59 Principy dokumentárního divadla

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. MgA. Barbora Herčíková (přednášející)
Garance
Mgr. MgA. Barbora Herčíková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Kurz je bez vstupních požadavků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se postupně seznámí s různými formami a typy dokumentárního dramatu a divadla, s ohledem na historický kontext i jeho aktuální trendy. Krom analýzy vybraných představení se zaměříme i na diskuzi o tvůrčích metodách, inscenačních úskalích, divácké recepci a etických otázkách tohoto žánru.
Osnova
  • 1) základní uvedení do kontextu 2) dokumentární divadlo vs dokumentární drama, přehled žánrů 3) Brecht, Piscator a šedesátá léta 4) sedmdesátá až devadesátá léta 5) Rimini Protokoll 6) She She Pop 7) Schligensief 8) technika verbatim a divadlo traumatu 9) ruský kontext a teatr.doc 10) otázky divadelnosti: Klata, Hermanis 11) otázky etiky: disabled theater 12) otázky recepce 13) dokumentární divadlo v českém kontextu
Literatura
  • Cantrell, Tom: Acting in Documentary Theater. Palgrave Macmillan, 2013.
  • Forsyth, Alison - Megson, Chris (eds.): Get Real. Documentary Theatre Past and Present. Palgrave Macmillan, 2011.
  • Martin, Carol (ed.): Dramaturgy of the Real on the World Stage. Palgrave Macmillan, 2012.
Výukové metody
Předmět bude realizován čístečně formou přednášky, částečně formou seminární diskuze nad záznamy analýz a přečtenou literaturou.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za aktivní účast v hodinách a absolvovní závěrečného kolokvia.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2021.