DAALX23 Světové mýty

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 12:00–13:30 104
Předpoklady
Nejsou uvedeny žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit se s nejvýznamnějšími mytologickými systémy Asie, Afriky a Ameriky a jejich narativním odkazem. V následujícím akademickém roce na tento dvousemestrální cyklus volně naváže rovněž dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Evropské mýty.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v nejvýznamnějších literárních památkách mimoevropského mytologického odkazu
- mít přehled o charakteru původního náboženství a panteonu dávných bohů zásadních světových kultur a jejich náboženských systémů
- znát podrobně nejvýznamnější světové mytické příběhy archaických i dodnes přetrvávajících tradičních kultur, vyznat se v jejich postavách, struktuře, tématech, motivech, různých variantách příběhů apod.
Osnova
 • Čínské mýty: zdroje, božstva staré Číny, mýty (Jižní mýtus o stvořiteli světa, Stvoření prvních lidí, Mytická pohroma, Nü-kuina smrt, mytická zvířata).
 • Japonské mýty: starojaponská šintoistická mytologie (Kodžiki, Nihongi, panteon, kami, svatyně), buddhistická mytologie, pozdní mytologie (mytologie etnika Ainu).
 • Šamanismus a mýty šamanů (zasvěcení, duchovní cesty, sibiřské mýty, malajské mýty).
 • Mýty Severní Ameriky - arktická a subarktická oblast.
 • Mýty Severní Ameriky - mytologie území USA a jihu Kanady.
 • Mýty Mezoameriky.
 • Mýty Jižní Ameriky (mytologie Inků, oblast Amazonie, Kogiové).
Literatura
 • Dančo, Štěpán: O muži, který šel za Sluncem: legendy severoamerických Indiánů. Praha, 1996. info
 • Edmonds, Margot: Hlasy větrů: mýty severoamerických Indiánů. Praha, 2000. info
 • Ereira, Alan: Poselství ze srdce světa. Praha, 2004. info
 • Horák, Jiří: Oheň na sněhu: mýty sibiřských lovců. Praha, 1998. info
 • Kašpar, Oldřich: Děti Opeřeného hada: mýty, legendy a pohádky mexických Indiánů. Praha, 1996. info
 • Prechtel, Martín: Tajemství mluvícího jaguára. Praha, 2001. info
 • Rasmussen, Knud: Grónské mýty a pověsti. Praha, 1998. info
 • Slavík, Ivan: Popol vuh. Praha, 1976, 2000. info
 • Ullrich, Jan F.: Mýty Lakotů, aneb Když ještě po zemi chodil Iktómi. Praha, 2002. info
 • Kováč, Milan: Slnko jaguára : Náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov (Bratislava, 2002)
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium, rozprava o přečtené literatuře
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DAALX23