DRTL309 Praktická dramaturgie

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–16:00 413
Předpoklady
EVER ( DRTZ309 Praktická dramaturgie )
orientace v televizní a filmové dramatické tvorbě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí se scenáři určenými pro realizaci v kinematografické nebo televizní sféře. Má příležitost svými dramaturgickými komentáři ovlivnit podobu díla. Dramaturgicky se rovněž zaměří na vybrané texty svých kolegů.
Výstupy z učení
Student je schopen prostřednictvím dramaturgické analýzy definovat podtstatné problémy vybraných scénářů a navrhnout konstruktivní řešení. Dokáže aplikovat své znalosti při vývoji textů renomovaných autorů, stejně jako při rozvíjení scenáristických textů svých kolegů.
Osnova
 • Literární scénář Dramaturgická analýza Aplikace připomínek Analýza nových verzí scénáře Vyhodnocení realizačního potenciálu díla Dramaturgická analýza dopadu díla v kontextu aktuální společenské situace
Literatura
 • Biró Yv. Teorie filmové dramaturgie, St. pedagog. nakl. Praha, 1975. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. info
 • Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. Praha: Akademie múzických umění, 2003. info
 • Elmar Klos: Dramaturgie je když. info
 • F.Daniel M.V.Kratochvíl: Základy filmové dramaturgie. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-8086928-59-3. info
 • Mark JANCOVICH ed.: Quality Popular Television. British Film Institute 2003. info
 • Scénáře vybraných kinematografických a tv děl
 • GOGOLA, Jan. Audiovizuální dramaturgie - soumrak či renesance? In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 441-449. ISBN 978-80-86928-24-1. info
Výukové metody
práce s textem, dramaturgická analýza, kritická reflexe, diskusní metody
Metody hodnocení
zápočet na základě aktvivní účasti na semináři a zpracování průběžných zadání
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.