DRTL306 Audiovizuální projekt II

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 413
Předpoklady
EVER ( DRTZ306 Audiovizuální projekt II )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Audiovizuální projekt I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik krátkého hraného audiovizuálního díla. Student je scenáristou i režisérem svého díla, paralelně navíc dramaturgem scénáře a filmu některého ze svých kolegů. Letní semestr je určen realizaci, které předchází spolupráce s herci (čtené zkoušky, herecká interpretace textu), případně se scénografy a manažery. Výstupem je audiovizuální dílo, stopáž 5 min, písemné autorské a dramaturgické reflexe projektu.
Výstupy z učení
Student dokáže realizovat vlastní scénář krátkometrážního audiovizuálního dramatického díla. Je schopen konstruktivně zapracovat dramaturgické připomínky ve všech fázích realizace. Dokáže reflektovat svou tvůrčí zkušenost a vztáhnout ji ke své budoucí scenáristické a dramaturgické praxi.
Osnova
  • 1. konzultace finální verze scénáře 2. příprava realizační koncepce 3. příprava natáčecího plánu 4. realizace 5. postprodukce 6. projekce 7. tvůrčí reflexe
Literatura
  • Gindl-Tatárová, Z.: Hollywoodoo, SFÚ Bratislava 2001. info
  • Ivo Bláha: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
Výukové metody
Pravidelné konzultace s vedoucím projektu, dramaturgické porady, samostatná scenáristická práce, týmová práce v rámci realizace. Tvůrčí reflexe. * Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání realizovaného audiovizuálního díla, natočeného dle schváleného scénáře a na základě aktivní účasti na dramaturgických diskuzích analýzách
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.