DRTL301 Bachelor's Graduate Work - seminar

Theatre Faculty
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:15–11:45 413
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ301 Bachelor's Graduate Work - seminar )
orientace v práci s odbornou literaturou, analytické schopnosti, důslednost myšlení
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Důsledná příprava koncepce a struktury bakalářské práce, která umožní vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího standardním požadavkům, kladeným na BP.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen koncipovat kvalitní teoretický text z oblasti rozhlasové nebo audiovizuální tvorby. Dokáže adekvátně pracovat s odbornou literaturou. Je schopen své teoretické znalosti vztáhnout ke své tvůrčí scenáristické a dramaturgické praxi.
Syllabus (in Czech)
  • 1.volba adekvátní metodologie dle tématu 2. rozvržení struktury práce 3. aplikace poznatků z odborné literatury 4. příprava textu dle zvolené koncepce v souladu s časovým harmonogramem Pravidelné konzultace, dle harmonogramu.
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Teaching methods (in Czech)
Student, spolu s vedoucím práce, připraví koncepci, strukturu a časový harmonogram práce. Průběžné konzultace a diskuze nad vznikajícím textem jsou nezbytnou podmínkou vytvoření kvalitní finální verze. * Pravidelná výuka Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4
Assessment methods (in Czech)
* Letní semestr
Zápočet na základě konzultací a práce na textu dle dohodnutého plánu až k finální realizaci
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DRTL301