DHAL110 Divadelní seminář

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 203
Předpoklady
EVER ( DHAZ110 Divadelní seminář )
Absolvování: DHAZ110 Divadelní seminář I.
Docházka do hodin: DHAZ101 Herecká výchova.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení schopností teoretické reflexe oboru.
Podrobná znalost Systému K. S. Stanislavského. Schopnost jeho používání při sebereflexi vlastní herecké práce.
Osnova
  • Seminář je věnovaný různým teoretickým přístupům k herectví. Vycházíme z předpokladu, že jakákoli humanitní „teorie“ vzniká jako strukturovaná reflexe zkušenosti. Aby tedy seznamování s různými teoretickými přístupy mělo pro studenty herectví adekvátní (praktický) význam, představujeme jim je zároveň s analýzou jejich vlastních zkušeností.
  • Práce ve druhém semestru spočívá v podrobném prostudování Systému K. S. Stanislavského. Kromě pokusů o písemnou analýzu několika libovolných i zadaných hereckých výkonů jsou studenti vedeni k psaným reflexím svých vlastních zkušeností z hodin herecké výuky.
  • Tato cvičení provází seminář k jednotlivým kapitolám Stanislavského pedagogických románů (Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta, Tvůrčí proces ztělesňování), ze kterých si studenti připravují referáty.
Literatura
    povinná literatura
  • LUKAVSKÝ, Radovan: Stanislavského metoda herecké práce. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. info
    doporučená literatura
  • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Tvůrčí proces ztělesňování. info
  • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta. info
Výukové metody
Seminář, přednáška, referát.
Metody hodnocení
Docházka.
Přednesený referát.
Odevzdané písemné práce.
Kolokvium.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2020, léto 2021, léto 2022.