DHAL110 Theatre - seminar

Faculty of Theatre
Summer 2019
Extent and Intensity
1/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 12:00–13:30 203
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DHAZ110 Theatre - seminar )
Absolvování: DHAZ110 Theatre - seminar.
Docházka do hodin: DHAZ101 Acting.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení schopností teoretické reflexe oboru.
Podrobná znalost Systému K. S. Stanislavského. Schopnost jeho používání při sebereflexi vlastní herecké práce.
Syllabus (in Czech)
 • Seminář je věnovaný různým teoretickým přístupům k herectví. Vycházíme z předpokladu, že jakákoli humanitní „teorie“ vzniká jako strukturovaná reflexe zkušenosti. Aby tedy seznamování s různými teoretickými přístupy mělo pro studenty herectví adekvátní (praktický) význam, představujeme jim je zároveň s analýzou jejich vlastních zkušeností.
 • Práce ve druhém semestru spočívá v podrobném prostudování Systému K. S. Stanislavského. Kromě pokusů o písemnou analýzu několika libovolných i zadaných hereckých výkonů jsou studenti vedeni k psaným reflexím svých vlastních zkušeností z hodin herecké výuky.
 • Tato cvičení provází seminář k jednotlivým kapitolám Stanislavského pedagogických románů (Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta, Tvůrčí proces ztělesňování), ze kterých si studenti připravují referáty.
Literature
  required literature
 • LUKAVSKÝ, Radovan: Stanislavského metoda herecké práce. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. info
  recommended literature
 • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Tvůrčí proces ztělesňování. info
 • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, přednáška, referát.
Assessment methods (in Czech)
Docházka.
Přednesený referát.
Odevzdané písemné práce.
Kolokvium.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DHAL110