DAALX18 Typology of film and adaptation

Theatre Faculty
Summer 2019
Extent and Intensity
2/2/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 18:15–21:15 104
Prerequisites
EVER ( DAAZX18 Typology of film and adaptation )
basic knowledge about cinematography and literature
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s výjimečnými osobnostmi a díly evropské a světové kinematografie, s důrazem na autorský vývoj a příklady osobitých adaptací původních literárních děl. Jde o hloubkouvou komplexní sondu do tvorby vybraného režiséra (např K. Kieslowski,I. Bergman, W. Allen, C. Saura,L. Bunuel,A. Wajda)umožňující důkladné pochopení krystalizace tvůrčích metod v kontextu společenských proměn. Každý cyklus je skrze danou osobnost zaměřen na vybranou evropskou nebo světovou kinematografii.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen definovat vývoj tvůrčích a adaptačních postupů významných filmových tvůrců, v kontextu evropské a světové kinematografie. Dovede analyzovat filmové dílo ve vztahu ke kulturním a společenským okolnostem jeho vzniku. Dokáže popsat scenáristické, dramaturgické, režijní postupy, stejně jako další složky díla jako je kamera, střih, hudba, scénografie tak, aby je sám dokázal adekvátně aplikovat ve své vlastní tvorbě.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod - okonosti vzniku filmového díla,souvislosti s literární předlohou. Projekce vybraného díla evropské ev. světové kinematografie. Diskuze s důrazem na dramaturgii díla a scenáristickou metodu. Analýza režijních, kamerových, střihových metod. Reflexe analyzovaných metod ve vztahu k potenciálnímu uplatnění ve vlastní tvorbě.
Literature
 • Angelo Solmi: Federico Fellini. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Fellini F. Dělat film, Odeon, Praha, 1986. info
 • James Monaco: Jak číst film. Albatros 2006. info
 • James Monaco. Nová vlna. Akademie múzických umění v Praze, Praha, 2001. info
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Jerzy Plažewski: Filmová řeč. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Peter SHEPELERN: Lars von Trier a jeho filmy. Orpheus.2004. info
 • Přádná, Škapová, Cieslar: Démanty všednosti. Pražská scéna 2002. info
 • Bordwell, D., Thompson, K. : Umění filmu, AMU 2011, ISBN:978-80-7331-217-6
 • Bordwell, D., Thompson, K. : Dějiny filmu, LN 2007, ISBN: 978-80-7331-091-2
 • G. Tomasi di Lampedusa: Gepard
 • Haltof, M.:Krzysztof Kieslowski a jeho filmy, Casablanca 2008, ISBN: ISBN: 978-80-903756-7-3
 • Stoková, D.: Kieslowski o Kieslowském, Academia, Praha 2013, ISBN: 978-80-200-2251-6
 • Cieslar, J. :Luis Bunuel, Čs.filmový ústav, Praha 1987
 • T. Mann: Smrt v Benátkách
 • Hrozková E.: Carlos Saura, Čs. filmový ústav, Praha 1985
 • Mravcová, M.: Od Oidipa k Francouzově milence, Světová literatura ve filmu, Interpretace z let 1982 - 1998, NFA, Praha 2001.
 • A. Camus: Cizinec
Teaching methods (in Czech)
seminář, práce s obrazem, diskuzní metody, dramaturgická analýza, analýza autorských metod
Assessment methods (in Czech)
zápočet je udělen na základě účasti na projekcích a diskuzích a na základě písemné analýzy jednoho z vybraných filmových děl
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DAALX18