DVDL409 Znakový jazyk

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/1/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (přednášející)
MgA. Robert Milič (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 18:00–20:15 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ409 Znakový jazyk )
absolvování předmětu v předchozím studiu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání co nejvyšší kompetence v českém znakovém jazyce a rozvíjení interkulturní komunikace mezi slyšící a neslyšící menšinou. Dílčím cílem je získání poznatků o kultuře Neslyšících.
Osnova
  • Poznatky prohlubující získané znalosti v bakalářském studiu: okruhy struktura a fungování ČZJ předsudky o ZJ překladové cvičení (z psané češtiny do ČZJ) Kultura Neslyšících - identita a svébytnost Neslyšících jako kulturní a jazykové menšiny kultura, tradice a zvyky Neslyšících. zákon o komunikační systémy tlumočení českého znakového jazyka a jejich etický kodex vzdělání pro SP osobnosti Neslyšících diskuse
Literatura
  • Homoláč, J. (ed.) Komunikace neslyšících: Sociolingvistika. Praha : FF UK, 1998. info
  • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, I. a II. díl, FRPSP, 1997-98. info
  • MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha : ČKTZJ, 2008. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
zkoušení studentů
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2020, léto 2022.