DSDL412 Výtvarné umění moderny a postmoderny

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DSDZ412 Výtvarné umění moderny a postmoderny )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Orientace studenta v moderním a současném umění. Schopnost kritické reflexe a diskuze. Pravidelné sledování dění ve výtvarném umění.
Osnova
  • Společné návštěvy výstav současného umění v Brně. Úvod do tématu a kritická reflexe.
Výukové metody
Seminář a společné návštěvy výstav.
Metody hodnocení
Na základě odevzdání eseje na vybrané téma
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.