DRTLX20 Dílna audiovize

Faculty of Theatre
Summer 2018
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZX20 Dílna audiovize )
základní orientace v oblasti audiovizuální tvorby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty s rozmanitými metodami audiovizuální tvorby, jejichž následná aplikace obohatí jejich možnost uplatnění jako nezávislých tvůrců.
Learning outcomes (in Czech)
Student si osvojí praktické i teoretické dovednosti z oblasti audiovizuální tvorby dle aktuálního zaměření dílny.
Syllabus (in Czech)
 • Komunikace s tvůrci z audiovizuální praxe Přiblížení konkrétních metod Pre-produkce Námět Scenáristická příprava Fáze realizace Možnosti distribuce Autorské metody Reflexe tvorby
Literature
 • § Williams, R. (2003): Television: technology and cultural form. London: Routledge. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Szczepanik, Petr. Intermedialita a (inter)mediální reflexivita v současném filmu. In Otázky filmu a audiovizuální kultury. Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - O1. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 7-17. info. info
 • Valušiak, Josef: Střihovou skladbou k n-té dimenzi, ISBN 80-85883-58-9. info
 • Základy střihové skladby, Josef Valušiak, vydala Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta, katedra střihové sklady, 3. rozšířené vydání, Praha 2005. info
 • Linda Aronson: The 21st Century Screenplay
 • Robert McKee: Story: Style, Structure, Substance, and the Principles
 • Pamela Douglas : Writing The TV Drama Series
 • JOHNSTON, Carla B. International television co-production: from access to success. Boston: Focal Press, 1992. 108 pp. ISBN 0-240-80110-5. info
Teaching methods (in Czech)
dílna,seminář, práce s textem, práce s obrazem, dialog, dramaturgická analýza, praktická cvičení
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě aktivní účasti na workshopech
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2018/DRTLX20