DRTL411 Praktická dramaturgie

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 13:30–15:00 413
Předpoklady
EVER ( DRTZ411 Praktická dramaturgie )
magisterské studium tohoto předmětu navazuje na bakalářský program studia dramaturgie audiovizuálních děl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
schopnost analýzy scenáristických textů různých žánrů, osvojení základů komunikace s autorem a schopnost vést s ním tvůrčí dialog na základě vlastní reflexe a z ní vycházejících připomínek k různým fázím literární přípravy scénářů.
Osnova
  • čtení a analýzy literárních předloh pro případné scenáristické zpracování, čtení a analýzy textů kolegů, čtení a analýzy scénářů připravovaných pro filmovou a televizní realizaci i scénářů již realizovaných s následnou projekcí výsledné podoby díla.
Literatura
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • Gindl-Tatárová, Z.: Hollywoodoo, SFÚ Bratislava 2001. info
  • Rozhovory Hitchock – Truffaut, NFA Praha 1987
  • Fleischer, Jan: To by mohl být film, Archa Zlín, AMU Praha 2009
  • Král, Petr: Groteska čili morálka šlehačkového dortu, NFA Praha 1998
  • Aronsonová, Linda: Scénář pro 21. století, AMU Praha 2014
  • Bordwell, David, Thompsonova, Kristin: Umění filmu – Úvod do studia formy a stylu, AMU Praha 2011
Výukové metody
permanentní dialog
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019.