DRTL407 Oscarový scénář

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 18:00–19:30 408
Předpoklady
Obeznámenost s teoriemi dramatu. Přehled o dějinách světové kinematografie. Analytické schopnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se zdokonalí ve schopnosti analyzovat filmové scénáře a získají zkušenosti s různými typy scénářů. Rozšíří svůj přehled o vývoji světové kinematografie s hlavním důrazem na vývoj filmové scenáristiky.
Osnova
 • Po úvodní hodině, na které jsou studenti seznámeni s historií, vývojem, proměnami a pravidly cen americké filmové akademie, se postupuje chronologicky od dvacátých let dvacátého století až do současnosti. Z každého desetiletí jsou vybrány 1–2 filmy, které byly v cenách americké filmové akademie oceněny či nominovány v kategorii nejlepší scénář či nejlepší film a jejichž scénář je zejména formálně něčím výjimečný. Každá výuková hodina se věnuje jednomu vybranému filmu.
 • Příklady analyzovaných děl:
 • Underworld (1927)
 • It Happened One Night (1934)
 • The Informer (1935)
 • The Lost Weekend (1945)
 • The Defiant Ones (1958)
 • In the Heat of the Night (1967)
 • Midnight Cowboy (1969)
 • The Hospital (1971)
 • Dog Day Afternoon (1975)
 • Annie Hall (1977)
 • Coming Home (1978)
 • Terms of Endrearment (1983)
 • The Crying Game (1992)
 • Traffic (2000)
 • Sideways (2004)
 • Django Unchained (2012)
Literatura
  doporučená literatura
 • Aristotelés: Poetika. info
 • CARRIERE, Jean-Claude: Vyprávět příběh, přel T.Brdečková a J.Dědeček, Praha (Národní filmový archiv) 1995. info
 • Časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 978-80-87067-65-9. info
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
 • Monaco, J. Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros, 2004. info
  neurčeno
 • Egri, L. The Art of Dramatic Writing. New York: Simon & Schuster, 2004. ISBN 978-0671213329. info
Výukové metody
Seminář. Na každou hodinu si jeden student připraví podrobnou analýzu zadaného filmu dle analytického dotazníku (bude rozdán). Na základě tohoto dotazníku podrobně rozebere dramaturgickou stavbu scénáře, použité prostředky, postavy, fáze scénáře, stavbu a gradaci příběhu atd. Na hodině pak prezentuje své poznatky a na ukázkách filmu je dokazuje. V rámci domácí přípravy na hodinu všichni studenti vybraný film zhlédnou a připraví si své vlastní analytické poznámky. Samotná hodina je vedena formou diskuze nad zvolenými díly s cílem kritické analýzy zejména jejich dramaturgické stavby.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen formou klasifikovaného zápočtu na základě: • účasti ve výuce (30%); • odborné kvality analýz vypracovaných v rámci domácí přípravy a prezentovaných na hodině (30%); • aktivního zapojení do diskuzí ve výuce a odbornosti, kvality či originality prezentovaných názorů (40%).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.