DRTL302 Bakalářská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/0/16. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 413
Předpoklady
EVER ( DRTZ302 Bakalářská diplomová práce )
schopnost práce s odbornou literaturou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího nárokům kladeným na bakalářskou diplomovou práci.
Výstupy z učení
Student je schopen koncipovat kvalitní odborný text z oblasti audiovizuální nebo rozhlasové tvorby. Dokáže účinně pracovat s adekvátní odbornou literaturou. Je schopen v souladu s předem stanoveným časovým harmonogramem rozvíjet vybrané téma. Dokáže aplikovat vhodnou metodologii. Je schopen realizovat svůj odborný záměr a vytvořit kvalitní teoretickou práci.
Osnova
  • Realizace textu v duchu jasně formulovaného záměru. Vznik finální verze diplomové bakalářské práce, naplňující aktuální kritéria.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4 (ZS), 16 (LS)
Metody hodnocení
* Letní semestr
Zápočet na základě úspěšného dokončení bakalářské práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019.