DRTL301 Seminář k bakalářské práci

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 413
Předpoklady
EVER ( DRTZ301 Seminář k bakalářské práci )
orientace v práci s odbornou literaturou, analytické schopnosti, důslednost myšlení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Důsledná příprava koncepce a struktury bakalářské práce, která umožní vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího standardním požadavkům, kladeným na BP.
Výstupy z učení
Student je schopen koncipovat kvalitní teoretický text z oblasti rozhlasové nebo audiovizuální tvorby. Dokáže adekvátně pracovat s odbornou literaturou. Je schopen své teoretické znalosti vztáhnout ke své tvůrčí scenáristické a dramaturgické praxi.
Osnova
  • 1.volba adekvátní metodologie dle tématu 2. rozvržení struktury práce 3. aplikace poznatků z odborné literatury 4. příprava textu dle zvolené koncepce v souladu s časovým harmonogramem Pravidelné konzultace, dle harmonogramu.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Student, spolu s vedoucím práce, připraví koncepci, strukturu a časový harmonogram práce. Průběžné konzultace a diskuze nad vznikajícím textem jsou nezbytnou podmínkou vytvoření kvalitní finální verze. * Pravidelná výuka Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4
Metody hodnocení
* Letní semestr
Zápočet na základě konzultací a práce na textu dle dohodnutého plánu až k finální realizaci
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2019.