DRTL202 Dramaturgie scénáře

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 12:00–13:30 413
Předpoklady
EVER ( DRTZ202 Dramaturgie scénáře )
Schopnost práce s textem, analytické a kritické myšlení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet dramaturgické schopnosti studenta, skrze zkušenost se scénáři a jejich realizovanými verzemi.
Výstupy z učení
Student je schopen podrobně analyzovat scénář audiovizuálního díla. Dokáže dramaturgicky zhodnotit potenciál díla. Je schopen pojmenovat problémy v oblasti narace, dramatické struktury, práce s charaktery postav. Dokáže navrhnout konstruktivní řešení v další práci s dramatickým textem.
Osnova
  • Práce se scénáři v různých fázích vývoje Analýza realizovaných scénářů a jejich filmových variant
Literatura
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. info
  • F.Daniel M.V.Kratochvíl: Základy filmové dramaturgie. info
  • Gindl-Tatárová, Z.: Hollywoodoo, SFÚ Bratislava 2001. info
  • Klos E. Dramaturgie je, když, Čs. filmový ústav, Praha, 1987. info
  • Stadtrucker, I.: Dramaturgie hraného filmu, Bratislava 1990. info
  • Scénáře vybraných televizních a kinematografických filmů
Výukové metody
práce s textem, permanentní dialog, analýza
Metody hodnocení
zápočet na základě aktivní účasti na semináři
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2020, léto 2021, léto 2022.