DFDL204 Scenáristicko-dramaturgická tvorba a multimediální tvorba

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/4/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Tomáš Hubáček (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pierre Nadaud
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:15–13:30 301
Předpoklady
EVER ( DFDZ204 Scenáristicko-dramaturgická tvorba a multimediální tvorba )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s animovaným filmem a různými animačními technikami a možnostmi využití animace ve scénické tvorbě.
Výstupy z učení
Výstupem předmětu jsou krátké animované cvičení a scénické gagy využívající animovanou videoprojekci. Při stavbě gagů studenti využijí mj. poznatky ze scenáristika a dramaturgie.
Osnova
  • Témata teoretické části: - úvod do animované tvorby - animační techniky (klasická, plošková, CGI, stopmotion – pixilace atd.) - složení filmového štábu u animované tvorby - výrobní proces animovaného filmu - možnosti využití animace v multimediálním představení Přednáškový výklad teoretické části je doplněn ukázkami animovaných filmů a scénických představení využívajících animaci. Smyslem teoretické průpravy není vyčerpávající teoretické ovládnutí problematiky, ale studenti díky ní získají schopnost erudované komunikace a tvůrčí spolupráce s profesionály z filmového odvětví pro účely scénické tvorby. Teorie je má také inspirovat k využití tohoto média ve vlastní tvorbě. V praktické části semináře dostanou studenti možnost vyzkoušet si jednotlivé animační techniky a experimentovat s využitím animace pro videoprojekci v rámci tvorby mikropředstavení, která jsou výstupem předmětu. Při jejich stavbě studenti využijí mj. poznatky ze scenáristiky a dramaturgie.
Literatura
    doporučená literatura
  • Dutka, Edgar: Minimum z dějin světové animace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004.
Výukové metody
Semináře se skládají z teoretické a praktické části, které se však v praxi často prolínají ve prospěch maximální názornosti a podle kreativních impulsů.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2018/DFDL204