DDVL506 Management pro DaV II

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Ondřej Vodička (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 204
Předpoklady
EVER ( DDVZ506 Management pro DaV II )
Předmět předpokládá ukončení předmětu: Management pro DaV I (DDVL410)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o III. semestr, který vychází a následně rozvíjí či doplňuje informace uvedené v Managementu pro DaV I. a Managementu pro DaV II., které jsou v ateliéru Divadlo a výchova realizovány v LS I. ročníku navazujícího magisterského studia (resp. v ZS II. roč. mag. nav. studia). Cílem seminářů je seznámit studenty se základy daňové problematiky (typy daní, vyplnění daňového přiznání fyzickými osobami, atd.), možnými druhy financování vlastních aktivit a jejich následnou realizací (a obeznámení s pojmy sponzoring, crowfunding, fundraising) či propagací (možnosti PR, sociální sítě, realizace reklamních kampaní). Vše je diskutováno na platformě vlastních podnětů od studentů (zaměřováno na jejich reálné či virtuální projekty), aby použité příklady byly posluchačům blízké a seminář tak byl nápomocný k jejich (pokud možno) bezproblémovému vstupu do odborné praxe – především v oblasti neziskového sektoru.
Osnova
  • odborná terminologie typy daní daňové přiznání fundraising sponzoring donátorství crowfunding PR - reklamní kampaně sociální sítě
Literatura
    povinná literatura
  • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : Po stopáchlidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vydání. Praha: 65.pole, 2009. 270 s. ISBN 978-80-903944-3-8. info
Výukové metody
Výuka bude probíhá formou seminářů. Metody použité pro výuku jsou následující: přednáška, diskuse, schopnost práce s odborným textem, vyhledávání relevantních informací v rámci internetu a samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - známka se skládá z: a) docházky (možné jsou maximálně 2 absence za semestr); b) splnění dvou úkolů - aktualita k tématu projednávaném v některém ze seminářů a vyhledání příkladů (ne)kvalitních reklamních kampaní; úkoly jsou vyhodnoceny pedagogem; c) odevzdání písemné eseje o rozsahu 3xA4 na zadané téma; d) kolokvium - povinná účast; dojde ke skupinovému ověřování znalostí studentů v celé šíři probíraných témat;
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019.