DDVL109 Přístupy k práci s jevištním pohybem

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Jakub Cír (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:30–16:00 3, St 16:15–17:45 3
Předpoklady
EVER ( DDVZ109 Přístupy k práci s jevištním pohybem )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout fyzickou inteligenci studentů. Posunout možnosti jejich osobního fyzického vnímání a aplikovat získanou zkušenost do jejich profesního přístupu a do práce s neprofesionálními herci. Fyzická inteligence souvisí s obecnou lidskou schopností kontrolovat pohyby těla a přetvářet své nejbližší okolí. K tomu je zapotřebí, abychom uměli vnitřně řídit své tělo a s jeho pomocí dokázali ovládat předměty, jevy nebo společnost ve svém okolí.
Osnova
  • Poznat a rozvíjet možnosti těla. Základem je rozvoj citlivosti k možnostem vlastního těla. Základní dovednosti jsou koordinace, rovnováha, reflexy, ohebnost a manuální zručnost.
  • Poznat a rozvíjet možnosti ducha. Naučit se pohybově vidět a myslet. Při pohybu hraje inteligenční faktor významnou roli. Podílí se na vnímání jednání a pocitů, dynamiky pohybů druhých nebo umění napodobovat gesta a mimiku.
  • Poznat a rozvíjet možnosti spolupráce. Porozumět základnímu a zvláštnímu divadelnímu jazyku. Pochopit možnosti spolupráce s partnerem a ve skupině. Vnímat energii skupiny, neztratit bod pozornosti.
  • Poznat a rozvíjet získávanou zkušenost při práci s dětmi a neprofesionálními divadelníky. Systematizace práce. Osvojit si jazyk divadelního pohybu. Rozlišit fyzické a pohybové možnosti každého jednotlivce, se kterým spolupracujeme. Propojení pro práci s dětmi - hledání adekvátní a dosažitelné výzvy.
Výukové metody
Navazující soustředěná a intenzivní práce.
Aplikace získané zkušenosti.
Princip dosažitelné výzvy.
Metody hodnocení
Soustavné sledování práce studentů. Zápočet. Získává se na základě:
práce v hodinách (aktivita, soustředění, spolupráce).
splnění požadované docházky.
vytvoření zápisu z hodiny.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.