DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/3/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 18:15–21:15 104
Předpoklady
EVER ( DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace )
základní orientace ve světové kinematografii a literatuře
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s výjimečnými osobnostmi a díly evropské a světové kinematografie, s důrazem na autorský vývoj a příklady osobitých adaptací původních literárních děl. Jde o hloubkouvou komplexní sondu do tvorby vybraného režiséra (např K. Kieslowski,I. Bergman, W. Allen, C. Saura,L. Bunuel)umožňující důkladné pochopení krystalizace tvůrčích metod v kontextu společenských proměn. Každý cyklus je skrze danou osobnost zaměřen na vybranou evropskou nebo světovou kinematografii.
Výstupy z učení
Student je schopen definovat vývoj tvůrčích a adaptačních postupů významných filmových tvůrců, v kontextu evropské a světové kinematografie. Dovede analyzovat filmové dílo ve vztahu ke kulturním a společenským okolnostem jeho vzniku. Dokáže popsat scenáristické, dramaturgické, režijní postupy, stejně jako další složky díla jako je kamera, střih, hudba, scénografie tak, aby je sám dokázal adekvátně aplikovat ve své vlastní tvorbě.
Osnova
 • Úvod - okonosti vzniku filmového díla,souvislosti s literární předlohou. Projekce vybraného díla evropské ev. světové kinematografie. Diskuze s důrazem na dramaturgii díla a scenáristickou metodu. Analýza režijních, kamerových, střihových metod. Reflexe analyzovaných metod ve vztahu k potenciálnímu uplatnění ve vlastní tvorbě.
Literatura
 • Angelo Solmi: Federico Fellini. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Fellini F. Dělat film, Odeon, Praha, 1986. info
 • James Monaco: Jak číst film. Albatros 2006. info
 • James Monaco. Nová vlna. Akademie múzických umění v Praze, Praha, 2001. info
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Jerzy Plažewski: Filmová řeč. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Peter SHEPELERN: Lars von Trier a jeho filmy. Orpheus.2004. info
 • Přádná, Škapová, Cieslar: Démanty všednosti. Pražská scéna 2002. info
 • Bordwell, D., Thompson, K. : Dějiny filmu, LN 2007, ISBN: 978-80-7331-091-2
 • Stoková, D.: Kieslowski o Kieslowském, Academia, Praha 2013, ISBN: 978-80-200-2251-6
 • Hrozková E.: Carlos Saura, Čs. filmový ústav, Praha 1985
 • Bordwell, D., Thompson, K. : Umění filmu, AMU 2011, ISBN:978-80-7331-217-6
 • Mravcová, M.: Od Oidipa k Francouzově milence, Světová literatura ve filmu, Interpretace z let 1982 - 1998, NFA, Praha 2001.
 • T. Mann: Smrt v Benátkách
 • A. Camus: Cizinec
 • Haltof, M.:Krzysztof Kieslowski a jeho filmy, Casablanca 2008, ISBN: ISBN: 978-80-903756-7-3
 • Cieslar, J. :Luis Bunuel, Čs.filmový ústav, Praha 1987
 • G. Tomasi di Lampedusa: Gepard
Výukové metody
seminář, práce s obrazem, diskuzní metody, dramaturgická analýza, analýza autorských metod
Metody hodnocení
zápočet je udělen na základě účasti na projekcích a diskuzích a na základě písemné analýzy jednoho z vybraných filmových děl
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.