DAALX15 Panorama současného světového divadla

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
3/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Ivan Buraj (přednášející)
Mgr. MgA. Barbora Herčíková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Výhodou je základní obeznámení s problematikou postdramatického divadla.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V každé přednášce bude studentům představen některý z představitelů nejmodernějších trendů současného divadla. Záměrně se budeme zabývat divadlem po roce 2000, v mnoha případech i trendy vznikajícími v posledních několika letech. Po teoretickém úvodu do žánru a rukopisu režiséra či tvůrčí skupiny bude následovat projekce vybrané inscenace a diskuze. Absolvováním předmětu se studenti seznámí teoreticky i prakticky s různými formamy soudobého světového divadla, které jsou nevyhnutelnou součástí rozhledu praktikujících divadelníků i zájemců o moderní divadlo a inscenační praxi. Studenti si doplní vědomosti o režisérech a trendech, které již nejsou zahrnuty v DSD, důraz bude kladen i na teoretický kontext. Díky projekcím získají o probíraných tvůrcích mnohem konkrétnější představu.
Osnova
  • 1) dokumentární divadlo I: „experti všedního dne“ RIMINI PROTOKOLL - průřez inscenacemi Kapitál, Vùng biên giới etc. 2) dokumentární divadlo II: cesta k teatralitě: Jan Klata: TRANSFER!, Azas – Tsinikoris: Telemachos 3) multimediálnost současného divadla: Katie Mitchell: Die Gelbe Tapete – Schaubühne Berlin 4) René Pollesch a ztráta aury 5) Maxim Gorki Theater a otevřenost divadla přistěhovalců 6) na pomezí herectví a performance: SHE SHE POP: Testament 7) postmoderní tanec: Sascha Walz: Körper 8) podoby postspektakulárního divadla: Heiner Goebbels a Olga Neuwirth 9) radioart a zvukové inscenace 10) live art a devised theater Gob Squad 11) Herbert Frisch a jeho umělý svět divadla 12) podoba německého divadla v roce 2015
Literatura
    povinná literatura
  • Lehmann, Hans Thies: Postdramatické divadlo, Bratislava (Divadelný ústav) 2007. info
  • Fischer-Lichte, Erika: Estetika performativity. Přel. Markéta Polochová. Mníšek pod Brdy : Na konári, 2011.
    doporučená literatura
  • Dreysse, Miriam - Malzacher, Forian (ed.):Experten des Alltags - Das Theater von Rimini Protokoll, Alexander Verlag Berlin, 2007.
Výukové metody
Přednášky s projekcemi a následnou diskuzí.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě odevzdané písemné analýzy jedné z viděných inscenací v rozsahu 3-5 stran.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2018/DAALX15