DRTL306 Audio-visual project 2

Faculty of Theatre
Summer 2017
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ306 Audio-visual project 2 )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Audiovizuální projekt I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik krátkého hraného audiovizuálního díla. Student je scenáristou i režisérem svého díla, paralelně navíc dramaturgem scénáře a filmu některého ze svých kolegů. Letní semestr je určen realizaci, které předchází spolupráce s herci (čtené zkoušky, herecká interpretace textu), případně se scénografy a manažery. Výstupem je audiovizuální dílo, stopáž 5 min, písemné autorské a dramaturgické reflexe projektu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. konzultace finální verze scénáře 2. příprava realizační koncepce 3. příprava natáčecího plánu 4. realizace 5. postprodukce 6. projekce 7. tvůrčí reflexe
Literature
  • Gindl-Tatárová, Z.: Hollywoodoo, SFÚ Bratislava 2001. info
  • Ivo Bláha: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. info
  • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelné konzultace s vedoucím projektu, dramaturgické porady, samostatná scenáristická práce, týmová práce v rámci realizace. Tvůrčí reflexe. * Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání realizovaného audiovizuálního díla, natočeného dle schváleného scénáře a na základě aktivní účasti na dramaturgických diskuzích analýzách
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2017/DRTL306