DFDL108 Vývoj a tendence tance a fyzického divadla od konce 19. století

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kloubková (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 301
Předpoklady
EVER ( DFDZ108 Vývoj a tendence tance a fyzického divadla od konce 19. století )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání vědomostí o vývoji tance od konce 19. stol. zaměřených na reformu baletu, vznik moderního, postmoderního a současného tance. Studenti se seznámí s předními osobnostmi 20. a 21. stol, s jejich významem pro taneční vývoj jak po stránce choreografické, tak pedagogické.
Osnova
  • Vývoj moderního tance v USA - Ruth Saint Denis a Ted Shawn, Martha Graham, Doris Humphrey, José Limón, Alvin Ailey a další Přelom modern a post modern - Merce Cunningham
Literatura
    povinná literatura
  • PETIŠKOVÁ, Ladislava a VANGELI NINA. Čítanka světové choreografie 20. století. Praha, 2005. info
    neurčeno
  • Čítanka
Metody hodnocení
přednáška, diskuse, video seminář
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.