DFDL101 Základy fyzického divadla 1 – interpretace impulzů

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/10/0. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 10:15–13:30 013, Út 10:15–13:30 202 a každou sudou středu 16:15–19:30 301
Předpoklady
EVER ( DFDZ101 Základy fyzického divadla 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
A. Commedia dell‘arte jako divadelní ateliér Celý druhý semestr se věnujeme pohybovému herectví, hře s maskami, gramatice Commedia dell‘arte a budování scény a malého dramatu. Hlavní cíl této práce je dát studentům veškeré vědomosti, znalosti a dovednosti o elementech a etapách budování komediantského scénického výstupu. B. Komediantské herectví Na rozdíl od postavy z románu nebo z divadelní hry, která vyžaduje od herce psychologické prohloubení, komediantská postava je prosta partitura pro hru herce. Mluvíme o postavě jako o typu. V komedii je postava vedená svou vášní a touhou a většinou reaguje na situace a impulzy, jež dávají okolnosti. V dramatu nebo v tragédii jde postava za svým cílem, sleduje svou vůli a činí. Komická postava reaguje na impulzy a je otrokem své vášně a touhy, není tajná, naprosto se přiznává. Diváci jsou pro herce hlavním partnerem, se kterými a pro něž udržuje napětí a zájem ve spolupráci se svými hereckými partnery. C. Technika hraní Pracujeme s realitou "impulzu": reakce a rezonance předchází činnost či akci. Nejdříve ucítíme, pak procítíme a pak činíme (to sense, to feel, to act). V rámci vystoupení a jeho budování se soustředíme na poměr virtuozity, prožitku a předvádění se (to give, to live, to show). Poté, co jsme v prvním semestru pracovali s neutrálními maskami, se setkáváme s maskami larválními, expresivními a komediálními a s jejich úrovní ticha. Masky nabízí a zároveň vnucují partituru pro hru herce, který určí její postoj, citlivý vztah ke světu, vášně a touhy (drive), konflikty, a situace, ve kterých bude specificky jednat (téma). Věnujeme se úrovni napětí (levels of tension), touhy (sense and appetites) a pocitů (emotions). Trénujeme komunikaci a proměny emocí. Obeznámíme se s některými resonancemi hlasu ve spojení s postavou. Uchazeči se naučí mluvit v gromelotu a vyjádřit tělesně své emoce a projevy (physicalisation). D. Stavba hry 1. Gramatika commedia dell‘arte Trénujeme dialog s partnerem a s diváky: taking, průhlednost, sdělení jako prozrazení nebo projekce. Trénujeme pohybovou gramatiku postavy, její rytmus a stylizaci vhodnou pro budování hry ve stylu commedia dell‘arte (fixe point, punctuation of the action and of the speach, ping-pong...). Prohlubujeme hru s minor/major, pull a push a spojitost mezi play a game. Trénujeme výměnu či proměnu emocí jako základ dramatu. Trénujeme gradaci tenze a akce, urgentnost jakožto základní náladu hry. 2. Strukturalizace dramatu Identifikujeme a věnujeme se základním typům humoru, gest, pohybu, slov, charakteru a satiře společnosti, paralelně hře podle emocí, slov, ideí a pohybu. Uchazeči si přivlastní budování hry, která se podobá psaní a ne fixaci: obohatíme a kultivujeme hru tím, že ji píšeme postupně, podobně pak jako olejová malba dostává hloubku tím, jak se na ni nabalují vrsty. Uchazeči se seznamují s rozdílem mezi Argumenty, Tématem, Canavaccio, Scenario, Lazzi (slova, zpěv, pohyby, mim) a naučí se stavět s těmito parametry krátkou hru. E. Výstup Uchazeči inscenují sled scén nebo celou hru. Zaměřují se víc na kvalitu hry a její stavbu než na dramatickou koherenci tohoto celku.
Osnova
 • A. Commedia dell‘arte jako divadelní ateliér Celý druhý semestr se věnujeme pohybovému herectví, hře s maskami, gramatice Commedia dell‘arte a budování scény a malého dramatu. Hlavní cíl této práce je dát studentům veškeré vědomosti, znalosti a dovednosti o elementech a etapách budování komediantského scénického výstupu. B. Komediantské herectví Na rozdíl od postavy z románu nebo z divadelní hry, která vyžaduje od herce psychologické prohloubení, komediantská postava je prosta partitura pro hru herce. Mluvíme o postavě jako o typu. V komedii je postava vedená svou vášní a touhou a většinou reaguje na situace a impulzy, jež dávají okolnosti. V dramatu nebo v tragédii jde postava za svým cílem, sleduje svou vůli a činí. Komická postava reaguje na impulzy a je otrokem své vášně a touhy, není tajná, naprosto se přiznává. Diváci jsou pro herce hlavním partnerem, se kterými a pro něž udržuje napětí a zájem ve spolupráci se svými hereckými partnery. C. Technika hraní Pracujeme s realitou "impulzu": reakce a rezonance předchází činnost či akci. Nejdříve ucítíme, pak procítíme a pak činíme (to sense, to feel, to act). V rámci vystoupení a jeho budování se soustředíme na poměr virtuozity, prožitku a předvádění se (to give, to live, to show). Poté, co jsme v prvním semestru pracovali s neutrálními maskami, se setkáváme s maskami larválními, expresivními a komediálními a s jejich úrovní ticha. Masky nabízí a zároveň vnucují partituru pro hru herce, který určí její postoj, citlivý vztah ke světu, vášně a touhy (drive), konflikty, a situace, ve kterých bude specificky jednat (téma). Věnujeme se úrovni napětí (levels of tension), touhy (sense and appetites) a pocitů (emotions). Trénujeme komunikaci a proměny emocí. Obeznámíme se s některými resonancemi hlasu ve spojení s postavou. Uchazeči se naučí mluvit v gromelotu a vyjádřit tělesně své emoce a projevy (physicalisation). D. Stavba hry 1. Gramatika commedia dell‘arte Trénujeme dialog s partnerem a s diváky: taking, průhlednost, sdělení jako prozrazení nebo projekce. Trénujeme pohybovou gramatiku postavy, její rytmus a stylizaci vhodnou pro budování hry ve stylu commedia dell‘arte (fixe point, punctuation of the action and of the speach, ping-pong...). Prohlubujeme hru s minor/major, pull a push a spojitost mezi play a game. Trénujeme výměnu či proměnu emocí jako základ dramatu. Trénujeme gradaci tenze a akce, urgentnost jakožto základní náladu hry. 2. Strukturalizace dramatu Identifikujeme a věnujeme se základním typům humoru, gest, pohybu, slov, charakteru a satiře společnosti, paralelně hře podle emocí, slov, ideí a pohybu. Uchazeči si přivlastní budování hry, která se podobá psaní a ne fixaci: obohatíme a kultivujeme hru tím, že ji píšeme postupně, podobně pak jako olejová malba dostává hloubku tím, jak se na ni nabalují vrsty. Uchazeči se seznamují s rozdílem mezi Argumenty, Tématem, Canavaccio, Scenario, Lazzi (slova, zpěv, pohyby, mim) a naučí se stavět s těmito parametry krátkou hru. E. Výstup Uchazeči inscenují sled scén nebo celou hru. Zaměřují se víc na kvalitu hry a její stavbu než na dramatickou koherenci tohoto celku.
Literatura
  povinná literatura
 • Kratochvíl, Karel. Ze světa komedie dell‘arte. Praha: Panorama, 1987
  doporučená literatura
 • Erban, Vít, Maska a Tvář, Malá Skála, Praha 2010
 • Lecoq, Jacques, The theatre of movement and gesture, New York, Routledge, 2006
 • Pezin, Patrick, Martin, Serge, Le Fou, Roi des théâtres / Voyage en Commedia dell'Arte, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps, 2003
 • Lecoq, Jacques, The moving body : teaching creative theatre, in collaboration with Jean-Gabriel Carasso and Jean-Claude Lallias, New York, Routledge, 2002
 • Ebelová, Kateřina, Maska v proměnách času a kultur, Praha, Grada, 2012
  neurčeno
 • Caillois, R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha 1998. info
 • Oreglia, Giacomo, The Commedia dell'Arte,Velká Británie. Methuen & Co Ltd, 1968
Výukové metody
Cvičení, dílna, přednáška
Metody hodnocení
E. Výstup Uchazeči inscenují sled scén nebo celou hru. Zaměřují se víc na kvalitu hry a její stavbu než na dramatickou koherenci tohoto celku.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2017/DFDL101