DDVLX07 Rétorika

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDVZX07 Rétorika )
Bez nároků
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student umí - správně technicky používat hlas je schopen - pronést řeč k danému problému prokazuje - dovednost v oblasti rétoriky - přednést - referát, proslov, vést dialog s argumenty,vést diskuse
Osnova
 • - historie rétoriky
  - mluvní styly
  - osobnost řečníka
  - umění naslouchat
Literatura
 • Aristoteles: Rétorika. info
 • Langer I.: Úspěch veřejné promluvy. info
 • Šafrová A.: Jak mluvíte. info
 • Cmíralová J.: Učte se mluvit. info
 • Štembergová Š.: Rétorika pro pedagogy. info
 • Jelínek M., Švandová B.: Argumentace a umění komunikovat. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě klauzury
Zápočet na základě písemné práce/referátu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018.