DDML114 Divadelní praxe I, II

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Janika Kolářová, BA (přednášející)
Mgr. Kamila Murlová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DDMZ114 Divadelní praxe I, II )
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: ZS: Organizační struktury divadla, LS: Organizace divadelního provozu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Umožnit studentům získat základní znalosti a praktické zkušenosti v reálném divadelním provozu školních divadel Studia Marta a Divadla na Orlí pod supervizí profesionálních pracovníků obou divadel. Student získává informace a praktické dovednosti postupně a v průběhu celé sezony.
Seznámí se se strukturou divadla, organizací diváckého prostoru - hlediště, s úskalím práce s diváky, uvaděčskou činnost, požární bezpečností v diváckém prostoru a s prací na jevišti z pozice inspice.
Deskriptory
Znalosti
student má praktické znalosti z divadelního provozu (ověřuje znalosti z teoretických předmětů Vznik divadelní inscenace, Stage management – Organizační struktury divadla, Stage management – Organizace divadelního provozu).
Student chápe hierarchii organizační struktury divadla, stejně tak jako hierarchii a způsob práce inscenačínho týmu.
Orientuje se v základních dovednostech práce tajemnice/tajemníka divadla.
Student rozumí základním aspektům předplatného.

Dovednosti
student umí přebírat a vykonávat jasně definované úkoly spojené s prací uvaděče, šatnáře a inspicienta,
student umí komunikovat předplatné a je schopen subkoordinace ve vztahu tajemník – pracovník divadla.
student umí komunikovat v inscenačním týmu v případě inspice, respektive je schopen stínovat produkčínho zvolené inscenace a převzít jeho inspicientskou úlohu.

Způsobilosti
student je schopen pracovat systematicky s vlastním časem a definovat svoje úkoly a aktivity,
dokáže komunikovat s pracovníky divadla, členy tvůrčích týmů a orientuje se v prostředí.
student chápe hodnotu majetku divadla a základní ekonomické souvislosti týkající se zabezpečení provozu divadla.
Osnova
 • úvodní exkurze (Marta, DNO), následné rozdělení do skupin
 • Provoz divadla (Marta, DNO)
 • Organizační struktura divadla
 • Provozní řád a pravidla
 • Povinnosti šatnáře, uvaděče, inspicienta
 • Povinností studenta v rámci inspice (Marta), koordinuje tajemnice
 • Předplatné, prodej a marketing - základní úkoly
 • Informace o obsahu stáže, výběr stážistů na další rok
 • Praktická cvičení: Po celou sezónu školního divadelního studia vykonávají studenti pod supervizí tajemnic divadel střídavě zadané funkce a úkoly.
Literatura
  doporučená literatura
 • Svetozár Vítek: Divadelní provoz. info
 • Jan Kolegar: Historie scénické technologie. 2001, 2011 JAMU. info
  neurčeno
 • Provozní řád obou divadel
Výukové metody
* Pravidelná výuka - cvičení
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Počet přidělených kreditů za semestr: 1
Na začátku semestru je skupina studentů příslušného ročníku seznámena formou exkurze ;provozem obou divadel. Následně jsou pro oba semestry rozděleni do dvou skupiny v;poměru 6 : 4 (Studia Marta : Divadlo na Orlí).
Postupně jsou tajemnicemi zaškoleni pro výkon práce uvaděčů a šatnářů, následně jsou jim svěřovány náročnější dílčí úkoly.
Povinností každého studenta je převzít po produkčním inscenace inspicientskou úlohu (a to od 3. reprízy inscenace). Povinnosti inspicienta jsou stanoveny samostaným dokumentem.
Pedagog používá následující výukové metody:
Diskusní metody
Výklad
Skupinová a kooperativní výuka
Praxe
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky
Informace učitele
Janika Kolářová - Tajemnice Studia Marta Kamila Murlová - Tajemnice Divadla na Orlí
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2017/DDML114